Articole scrise de: Ion Pop

Parcă a fost ieri

Parcă a fost ieri

Ion Pop – 80 Parcă a fost ieri când l-am întâlnit pentru prima data în sălilele de la Filologia clujeană pe asistentul universitar Ion Pop. Un un tânăr suplu, vioi, cu delicată atenție față de interlocutori. Interlocutorii eram noi, studenții de la Filo, care scosesem primul număr al revistei Echinox, 1968. Din numărul al doilea… Citește mai mult

Anchetă Tristan Tzara (1896-1963) – 125 de ani de la naștere

Anchetă Tristan Tzara (1896-1963) – 125 de ani de la naștere

O „DADA-enquête” în revista Steaua „DADA ne signifie rien”, afirma Tristan Tzara. Ca în teoria haosului, însă, câteva fraze care „nu însemnau nimic” au contribuit la crearea uneia dintre vocile cele mai puternice ale umanității, voce care a trecut deja pragul secolelor. Așa se face că, fie voluntar (prin preocupări poetice sau academic-teoretice), fie involuntar… Citește mai mult

În „comunitatea artistică”

În „comunitatea artistică”

Deși și-a negat, fie și cu o jumătate de gură, poezia scrisă înainte de cea publicată în Îngerul căzut (2001), amintindu-și tribulațiile cu cenzura din preajma debutului, Adrian Alui Gheorghe și-a retipărit totuși, în Opera poetică (2016), și versurile din primele trei plachete, destul de consistente, apărute mai înainte (Poeme în alb-negru, 1987, Intimitatea absenței,… Citește mai mult

Provocările  avangardei (I)

Provocările avangardei (I)

Înainte de aborda chestiunea „bazinelor semantice” avangardiste în literatura română, sunt de făcut câteva precizări de situare şi configuraţie. Întâi, că, în raport cu mişcarea europeană, „modernismul extremist” românesc a  apărut şi s-a dezvoltat într-un context socio-cultural specific, aflat în plin proces de modernizare, care n-a permis coagularea deplină şi stabilă a unor doctrine literare… Citește mai mult

La „masa de scris, de disecție, de pomenire”

La „masa de scris, de disecție, de pomenire”

După substanțiala antologie Arme grăitoare, publicată la Chișinău în 2009 și reluată în 2015, Emilian Galaicu-Păun propune acum două plachete gemene, de citit desigur împreună, sub titluri nu tocmai obișnuite: A(II)Rh+eu. Poem, respectiv Apa.3D, acesta subintitulat Pomelnic. Cititorii săi, obișnuiți cu jocurile și artificiile textual(ist)e, vor citi în ele stratificarea literal-existențială sugerată încă din acest… Citește mai mult

Omul care aduce viață

Omul care aduce viață

Ani de-a rândul, Dan C. Mihăilescu a fost „omul care aduce cartea”, în minutele acordate cu zgârcenie de un post de televiziune, dar minunat folosite de cititorul pasionat care trecea dintr-un univers imaginar într-altul cu o dexteritate și o plăcere ce se transmiteau imediat privitorului. Ajunsese – cum îmi spunea într-o zi cu neascunsă mulțumire… Citește mai mult

Dosarul Bacovia

Dosarul Bacovia

După aproape două decenii de la publicarea unui prim volum din Dosarul Bacovia (1999), cuprinzînd „eseuri despre om și epocă”, Constantin Călin pare a încheia acum, cu al treilea, cercetarea cea mai amplu documentată asupra vieții și operei poetului. Al doilea tom propusese în 2004 „o descriere a operei”, la fel de întinsă (peste șase… Citește mai mult

Drepturile de autor asupra tuturor textelor de pe acest site aparţin redacţiei.
Orice reproducere neautorizată este interzisă.