Un magician al surprizelor

Un magician al surprizelor

                  Marcel Mureșeanu, ajuns la aurita vârstă a înțelepciunii, este un poet al prezentului, neobosit iscoditor pe tărâmul ideilor și prieteniilor literare.

Năzbâtiile textuale se țin lanț de poeții ludici, pătrunși de necesitatea de a menține mereu productivă spontaneitatea și suplețea versului, colorată în nuanțări ironic-umoristice. La Marcel Mureșeanu, indubitabil un poet ludic, această prefacere speculativă numită inspirație înaintează bătăios pe terenul unei permanente „hărțuiri textuale” cu fantomele realului, din care eul liric iese mai totdeauna răvășit, dar nu învins. Ornamentația stilistică năbădăioasă e realul câștig. Firea poznașă a poetului tranzitează conținutul operei de la un capăt la altul. În mod paradoxal, ghidușiile sale stau sub semnul unui lirism diafan ce îmblânzește demonii refractari la știința fantazării și ridică semantica versului la valoarea unui discurs stilat. Gustul pentru restrângerea conținuturilor ideatice și disponibilitatea de a contrage aforistic discursul și le-a verificat în mai multe volume de Monede și monade, însoțitoare fidele ale operei poetice, dacă nu chiar o extindere a acesteia în câmpul unor înțelesuri profețite jovial și constant dezinvolt. Creator de „situații poetice”, adesea cunoscute ca „marceline”, poetul clujean inventează cu sârg afabil căi de comunicare și de situare în centrul prefacerilor poeticești, literare, culturale din ultimii ani.

Căile de interacționare cu alți poeți au rodit în diferite forme dialogate. Așa este cartea scrisă la două mâini În triunghiul cocorilor, apărută în 2022, o îmbinare de texte lirice între poeta ieșeancă Maria Mănucă și Marcel Mureșeanu. O combinație armonioasă, insolită, de mesaje lirice conexe, inițiată tot de Marcel Mureșeanu, firește, liant între afinitățile ideatice ale celor doi. Anul acesta a apărut un nou volum de versuri de Marcel Mureșeanu la Editura Scriptor: Prădătorii. În cartea împrumutată spre lectură de la poetul și muzicianul Constantin Rîpă sunt adnotări lirice scrise de el pe file cu creionul, un fel de replici colegiale la poemele marceline. Colaborări diverse, interviuri, ieșiri în spațiul publicistic tot mai frecvente ni-l recomandă pe Marcel Mureșeanu, ajuns la aurita vârstă a înțelepciunii, ca pe un mare poet al prezentului, neobosit iscoditor pe tărâmul ideilor literare și al prieteniilor literare. Din ipoteticul său turn de fildeș el propune mereu câte ceva. O nouă carte, o nouă antologie, sau, mai recent, chiar… un muzeu. Un proiect trăznit, fără doar și poate, care trezește uimire.

E în firea lucrurilor așa ceva la Marcel Mureșeanu, pot spune. După ce și-a copiat pe CD-uri dedicațiile de pe cărțile primite de la prieteni, poetul păstrător de amintiri a extins aria acestui tezaur sentimental spre a rămâne conectat in aeternum la toată viața literară trăită de-a lungul vieții. Se pare că Marcel Mureșeanu are un cult special pentru magnificența cuvântului scris, încât vrea să dedice și să ridice Zeiței Poeziei un monument real!

La începutul acestui an, poetului i-a venit ideea să ceară personalităților culturale cu care a venit în contact în această viață, prieteni, colaboratori, câte o pagină olografă cu semnătura fiecăruia pentru a o înrăma și a o pune pe perete. Dintr-un sentiment de solidaritate frățească și reunire întru cuvânt. Pentru a-i avea aproape pe toți cei iubiți și promovați de el sub forma unor texte reprezentative însoțite de autografe. Pentru a face, nici mai mult, nici mai puțin, decât un adevărat Muzeu al autografelor! Glorificarea supremă a Cuvântului scris! Cum realizarea acestui proiect trebuie să aibă în vedere căutarea unui spațiu adecvat pentru cele 129 de „tablouri” (numărul celor incluși în proiect) și asta durează, nu s-a lăsat intimidat și – iată! – vine cu o variantă ajutătoare: o carte conținând în facsimil textele celor invitați la festinul scrisului. Texte scurte însoțite de prezentări, ca un album al prietenilor scrisului, intitulat Galeria Muzeului Autografelor. Cluj-Napoca. Texte ale unor scriitori din Ardeal, din Moldova, din țară. E un proiect vast, ambițios, pe cât de trăsnit, pe atât de fastuos. Un adevărat regal cultural sărbătorit la regalul vârstei acestui inițiator de proiecte de mare valoare pentru perenitatea culturală a Transilvaniei. Cartea autografelor a apărut la Editura Scriptor, sub directa supraveghere a directorului Nicolae Mocanu, poet de ardelenească extracție meditativă, reper editorial profilat pe tipărirea cărților lui Marcel Mureșeanu în ediții de lux. Cine sunt autorii autografelor? Ce forme au literele, cum scriu autorii acestei antologii insolite, cum arată cele înscrise pe pagini spre a servi, la o adică, drept analize virtualilor grafologi? Surprize, surprize! Marcel Mureșeanu se dovedește din nou un magician al surprizelor.

Drepturile de autor asupra tuturor textelor de pe acest site aparţin redacţiei.
Orice reproducere neautorizată este interzisă.