Poeme de Gheorghe Grigurcu

Poeme de Gheorghe Grigurcu

Dilemă

 

Cunoști două femei într-o singură ființă

una e transparentă cum aerul

cealaltă nemaipomenit de carnală

suav opacă asemeni unei crizanteme

dacă premeditat renunți la prima

a doua se veștejește

dacă premeditat renunți la a doua

prima se-nnegurează

dacă dai cu banul

dispar amîndouă.

 

 

Soarele citește

Soarele citește cîte una din cărțile tale

cu un ochi pătrunzător dizolvant

expert în Vermeer

vin atîtea femei să-l admire

una e-n short și-n sandale

cu marea-i tristețe bronzată cum marea

alta cu-o coafură montană

alta pe-un firav fond muzical

care-i finisează mîinile.

 

 

 

 

Scriptor

 

Scîrțîitoare hîrtia cum un mecanism neuns

condeiul înfundîndu-se-n albul paginii

cum o copită-n nămol

hîrtia o rană veche precum începutul Lumii

hîrtia albă: misterium fascinans;

textul ce-o acoperă: misterium tremendum.

 

 

Și poate se scurge

Și poate se scurge moartea se scurge

cum vlaga dintr-un fermoar ce se desface

poate cum strigătul dintr-un cuvînt

ce rămîne tăcut nedumerit de sine

poate se scurge obosind oboseala

moartea cum un scalp luminos

al celui mai întunecat cap

moartea care strigă și se jură și-njură

ca o precupeață ce-adoarme-n cele din urmă

una devenind cu morcovul palid cu varza congestionată.

Culcușul cîinelui meu drag dispărut

 

Un culcuș gol de cîine

cum un cearcăn

din care ochiul a plecat

cum un nor pe care

cerul l-a părăsit

azvîrlit în pubelă

cum o lacrimă aspră

rostogolindu-se pe cîmp

o lacrimă alcătuită

din sîrmă ghimpată.

 

 

 

Rurală

 

Am îngrămădit tăcerile una peste alta

într-un cufăr

de jur-împrejur gîrbovite pustietăți

nori maniaci

oglinzi de țară ieftine țîșnite

din alte oglinzi mai vechi

flăcăi îngîndurați și fete

în mîini purtîndu-și inima

(mîinile groase roșii

inima de turtă dulce)

cîte-un cocoș

cu capul tupilat sub aripă

de teama ielelor

mai e drum lung pînă la gară.

 

 

 

 

Drepturile de autor asupra tuturor textelor de pe acest site aparţin redacţiei.
Orice reproducere neautorizată este interzisă.