logo_steaua
 
 
   
 
Cine suntem? E greu de dat un răspuns unic, deoarece de-a lungul timpului au existat mai multe „stele”, fiecare dând o (stră)lucire diferită revistei şi Clujului. Ne-am numit la început, pentru doar cinci ani, Almanahul literar (până în 1954), apoi Steaua (până în prezent); am ocupat mai multe sedii, marcându-ne constant prezenţa în diferite puncte-cheie ale oraşului; am avut mai multe conduceri şi redactori-şefi, fiecare încercând să imprime o anumită „orientare” (Miron Radu Paraschivescu, Geo Dumitrescu, A. E. Baconsky, Aurel Rău, Adrian Popescu); am apărut în mai multe formate şi formule (toate purtând din 1970 pecetea graficianului Octavian Bour), încercând mereu să rămânem deschişi la toate formele spiritului. De aceea, poate, subtitlul revistei este acum „literară, artistică şi culturală”!
 
Suntem una dintre puţinele reviste care în anii întunecaţi ai comunismului au rupt pactul falsificării realist-socialiste a vieţii şi artei, printr-o activitate teoretică susţinută, militându-se, în frunte cu A. E. Baconsky, pentru o direcţie estetică, menţinută mereu ca un sigiliu. Suntem una dintre puţinele reviste unde marii scriitori ai perioadei interbelice, puşi la index (Lucian Blaga, Tudor Arghezi), au putut publica nestingheriţi, în anii ’50, texte care impuneau un model literar şi cultural contrar directivelor oficiale de partid şi închistării marxist-leniniste (regăsirea lirismului în poezie, proza imaginativă, critica de opinie, o deschidere programatică faţă de literatura universală, traduceri din lirica universală tuturor popoarelor şi epocilor). Pornind de la această tradiţie, am rămas o revistă consecventă cu sine
 
însăşi, unitară, însă deschisă la nou, dinamică, în coloanele căreia se pot întâlni atât semnături ale numelor consacrate din cultura română, cât şi prezenţe susţinute ale tinerilor „rebeli”. Printre colaboratorii noştri s-au numărat G. Călinescu, Ion Vinea, Perpessicius, A. Maniu, Tudor Vianu, C. Noica, Nicolae Steinhardt, Petru Dumitriu, D. R. Popescu, Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Nicolae Manolescu, Gelu Ionescu, Gabriela Melinescu, Gh. Grigurcu, Petre Stoica. Trecutul ne preocupă în aceeaşi măsură ca prezentul şi îl reevaluăm întotdeauna cu ochi critic exersat. Căutarea continuă a valorii este crezul nostru cel mai stăruitor. „Steaua publică anual nu câte un singur volum, dar câte douăsprezece volume luxoase, cu o nobilă discreţie în eleganţă.” (Tudor Arghezi, 1964)
 
 
Drepturile de autor asupra tuturor textelor de pe acest site aparţin redacţiei. Orice reproducere neautorizată este interzisă.